Propozycja doboru pieśni na XVII niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

Niechaj Cię Panie

Słowa pieśni, którą proponujemy na wejście można usłyszeć również w dzisiejszym psalmie. Jest to pieśń, która wychwala Pana za Jego wielkie dzieła. Słuchamy w dzisiejszych czytaniach o Chrystusie, który nas karmi, troszczy się o nas i daje nam siłę. Wszystkie te słowa, które podczas liturgii usłyszymy wzywają nas do wdzięczności. Niech zatem i pieśń, która otwiera liturgię będzie również zachętą do głoszenia Bożej potęgi.

Przygotowanie darów:

Błogosławieni ubodzy i cisi

W antyfonie na komunię można usłyszeć: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Aby bardziej zaakcentować te słowa, podczas przygotowania darów proponujemy zaśpiewać pieśń, której treść nawiązuje do ośmiu błogosławieństw.

Komunia:

Chrystus Pan karmi nas

Ewangelia mówi nam dziś o cudownym rozmnożeniu chleba, jakiego Jezus dokonał nad Jeziorem Galilejskim. W psalmie zaś wyśpiewujemy wdzięczność Temu, który nas karmi i opiekuje się nami. Dlatego też podczas komunii warto zaśpiewać pieśń, w której mowa jest właśnie o tym, że to Pan nas karmi, że przychodzimy do stołu Pańskiego, aby otrzymać pokarm dający życie.

Wyjście:

Chwalcie Pana

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń wielbiącą Pana za Jego dzieła.

Monika Mystkowska

Zobacz także