Propozycja doboru pieśni na XVII niedzielę zwykłą roku A

Wejście: 

Kto się w opiekę („Exultate Deo”, s. 408)

W antyfonie na wejście słuchamy: „Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, Bóg dom gotuje dla opuszczonych, On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę”. Odnosząc się do niej proponujemy rozpocząć Eucharystię śpiewem Kto się w opiekę.

Przygotowanie darów:

Twoje Słowo („Niepojęta Trójco”, s. 304)

W psalmie wołamy dziś do Pana: „Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych”. W czasie przygotowania darów proponujemy pieśń Twoje Słowo, w której wyrażamy naszą wdzięczność za słowa, którymi Bóg prowadzi nas przez życie.

Komunia:

Błogosławieni ubodzy („Niepojęta Trójco”, s. 148)

W antyfonie na komunię słyszymy: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Nawiązując do niej, proponujemy w czasie komunii pieśń Błogosławieni ubodzy.

Wyjście:

Łaska Pana („Niepojęta Trójco”, s. 280)

W czasie psalmu słyszymy słowa: „Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą”. Nawiązując do niech, na zakończenie liturgii proponujemy pieśń Łaska Pana.

Monika Mystkowska

Zobacz także