Propozycja doboru pieśni na XVII niedzielę zwykłą roku B

Wejście: Wielkie są dzieła (m.:J.Sykulski, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) 
Dzisiejsze czytania koncentrują się na rzeczywistości działania Bożego w naszym życiu. Mimo, że często jesteśmy niedowiarkami, Pan Bóg dokonuje w naszym życiu wielkich dzieł, takich jak cud rozmnożenia chleba opisywany w dzisiejszej Ewangelii.

Przygotowanie darów: Różne są dary łaski (m.: P.Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Pieśń ta nawiązuje do drugiego czytania: "Jedno jest Ciało i jeden Duch, (…).Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich".

KomuniaZbliżam się w pokorze (mel.tradycyjna, oprac.P.Bębenek, ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
W tej pieśni podkreślone są dwa ważne wątki z dzisiejszych czytań: prośba o większą wiarę i uwielbienie Jezusa w Jego Ciele i Krwi, którymi nas karmi.

Uwielbienie: Jezu ufam Tobie (m.:P.Bębenek – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)
Niech ta modlitwa umacnia naszą wiarę w Boże miłosierdzie i ufność Jego działaniu w naszym życiu.

Wyjście: O Pani, ufność nasza (m.:J.Gałuszka OP, śpiewnik Niepojęta Trójco)
Na koniec wołajmy do Matki Bożej, Królowej Pokoju.

Zobacz także