Propozycja doboru pieśni na XVIII niedzielę zwykłą roku C

Wejście:

U Ciebie Boże („Niepojęta Trójco”, s. 151)

W dzisiejszej antyfonie na wejście zanosimy wołanie: „Racz mnie wybawić, Boże; Panie, pośpiesz mi z pomocą, Tyś wspomożycielem moim i wybawcą, nie zwlekaj, Panie”. Prosząc Pana o wybawienie, możemy rozpocząć liturgię od śpiewu U Ciebie Boże.

Przygotowanie darów:

Błogosławieni ubodzy („Niepojęta Trójco”, s. 148)

W czasie aklamacji przed Ewangelią słyszymy słowa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Nawiązując do nich, w czasie przygotowania darów proponujemy pieśń Błogosławieni ubodzy.

Komunia:

Hymn etiopski [Chleb niebiański] („Niepojęta Trójco”, s. 168)

W antyfonie na komunię słyszymy: „Panie, dałeś nam chleb z nieba zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić”. Odnosząc się do tych słów, można w czasie komunii zaśpiewać Hymn etiopski.

Wyjście:

Pod Twoją obronę („Niepojęta Trójco”, s. 221; „Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 805)

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń maryjną, w której oddajemy się w opiekę Bożej Matki.

Monika Mystkowska

Zobacz także