Propozycja doboru pieśni na XX niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

Niech oblicze Twe

W antyfonie na wejście słyszymy: „Spójrz na nas, Boże, nasz Obrońco, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca. Jeden dzień w przybytkach Twoich jest lepszy niż innych tysiące”. Proponujemy zatem na rozpoczęcie liturgii zaśpiewać pieśń, w której wołamy do Pana, aby w swej wielkiej łaskawości zwrócił się ku nam – Jego wiernym sługom.

Przygotowanie darów:

Ma dusza pragnie Boga

Podczas przygotowania darów można zaśpiewać pieśń, która jest wyrazem tęsknoty za Bogiem, za Tym, który nas karmi, opiekuje się nami i obdarza nas pokojem.

Komunia:

Mądrość stół zastawiła

Podczas komunii można dziękować Bogu za Pokarm, który nam daje, śpiewając pieśń, której słowa zaczerpnięte są z dzisiejszego czytania.

Wyjście:

Wielbić Pana chcę

Na zakończenie proponujemy zaśpiewać pieśń uwielbienia Temu, który jest źródłem życia.

Monika Mystkowska

Zobacz także