Propozycja doboru pieśni na XX niedzielę zwykłą roku A

Wejście: 

Niech oblicze Twe („Niepojęta Trójco”, s. 289)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Spójrz na nas, Boże, nasz Obrońco, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca. Jeden dzień w przybytkach Twoich jest lepszy niż innych tysiące”. Natomiast w psalmie wołamy: „Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów”. Proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Niech oblicze Twe.

Przygotowanie darów:

Pieśń o nadziei (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejsza liturgia skupia się wokół Bożego miłosierdzia. W czasie przygotowania darów proponujemy więc Pieśń o nadziei.

Komunia:

Jam jest chlebem żywym („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 260)

W antyfonie na komunię słyszymy: „Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki”. Odwołując się do tych słów, w czasie komunii proponujemy zaśpiewać pieśń Jam jest chlebem żywym.

Wyjście:

Niechaj Cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego) lub Pod Twoją obronę („Niepojęta Trójco”, s. 221; „Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 805)

Ponieważ wspominamy dziś postać św. Jacka, na zakończenie liturgii proponujemy pieśń Niechaj Cię Panie. Można też zaśpiewać pieśń, w której oddajemy się opiece Matki Bożej.

 
Monika Mystkowska

Zobacz także