Propozycja doboru pieśni na XX niedzielę zwykłą

Wejście:

Światłem i zbawieniem mym („Niepojęta Trójco”, s. 155)

W antyfonie na wejście słuchamy dziś słów: „Spójrz na nas, Boże, nasz Obrońco, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca. Jeden dzień w przybytkach Twoich jest lepszy niż innych tysiące”. W psalmie zaś wołamy: „Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą” i wyznajemy swoją ufność w to, że Pan nas prowadzi i jest naszą ucieczką. Nawiązując do tych słów, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Światłem i zbawieniem mym.

Ofiarowanie:

Boże mocny, Boże cudów („Exultate Deo”, s.381)

W modlitwie nad darami kapłan wypowiada słowa: „Panie, nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną Ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana; przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu”. Możemy dołączyć do tego wołania, śpiewając pieśń Boże mocny, Boże cudów.

Komunia:

Jam jest chlebem żywym („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 260)

Antyfona na komunię głosi:Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki”. Odwołując się do tych słów, w czasie komunii proponujemy zaśpiewać pieśń Jam jest chlebem żywym.

Wyjście:

O Matko miłościwa („Niepojęta Trójco”, s. 225; „Exultate Deo”, s.563 )

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń, w której oddajemy się opiece Maryi.

 
Monika Mystkowska

Zobacz także