Propozycja doboru pieśni na XXI Niedzielę zwykłą, rok C.

Wejście: Z tej biednej ziemi
Antyfona na wejście z XXI Niedzieli Zwykłej, zaczerpnięta z psalmu 86 (85) ma formę prośby skierowanej do Boga: „Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie”. W czasie procesji wejścia zaśpiewajmy pieśń „Z tej biednej ziemi”. 

Przygotowanie Darów: Idźcie na cały świat i nauczajcie
W dzisiejszym psalmie śpiewaliśmy wezwanie Chrystusa, skierowane nie tylko do uczniów, ale i nas samych: „Całemu światu głoście Ewangelię”. Składając na ołtarzu Pańskim dar chleba i wina, zaśpiewajmy pieśń „Idźcie na cały świat i nauczajcie”, która nawiązuje do psalmu z liturgii Słowa Bożego. 

Komunia święta: O, Panie, Ty nam dajesz albo: Jam jest Chleb Życia
Pierwsza antyfona komunijna głosi: „Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie”. Nawiązując do jej treści, w czasie Komunii świętej warto zaśpiewać pieśń „O, Panie, Ty nam dajesz”.

Pieśń „Jam jest Chleb Życia” nawiązuje do treści drugiej antyfony na Komunię świętą, która jest słowami Jezusa Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

Uwielbienie: Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki 1. – 3.)
W Ewangelii słyszeliśmy, że Królestwo Boże jest dostępne dla wszystkich narodów. Uwielbiajmy dobrego Boga za dar Eucharystii, śpiewając psalm „Boże, zmiłuj się nad nami”, a przede wszystkim wskazane zwrotki, w których śpiewamy, że Bóg sprawiedliwie rządzi i kieruje narodami całej ziemi. 

Wyjście: Za rękę weź mnie, Panie
„Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” – słyszeliśmy w śpiewie przed Ewangelią. Powierzając Bogu nasze troski, kłopoty i zapraszając Go do naszego życia, zaśpiewajmy po Mszy świętej pieśń „Za rękę weź mnie, Panie”, nawiązującą do słów Pana Jezusa ze śpiewu przed Ewangelią.

Utwór organowy: M. Reger, Kyrie eleison, Op. 59, No. 7
Podczas Mszy świętej lub po jej zakończeniu można wykonać utwór Maxa Regera „Kyrie eleison”, który nawiązuje do dzisiejszej antyfony na wejście.

Marcin Juraha

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.