Propozycja doboru pieśni na XXI niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

Światłem i zbawieniem mym

Słuchamy podczas dzisiejszej liturgii o Panu, który nas broni i wysłuchuje nasze prośby o pomoc. Przed Ewangelię śpiewamy: „Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem”. Proponujemy rozpocząć Eucharystię od śpiewu, w którym głosimy, że to Pan jest jedyną właściwą drogą, to On nas prowadzi.

Przygotowanie darów:

Gdzie miłość wzajemna i dobroć

W drugim czytaniu słuchamy o miłości małżeńskiej, o wyrzeczeniach, jakie trzeba poczynić, by prawdziwie kochać drugiego człowieka. Głosząc potrzebę wzajemnej miłości i szacunku, można podczas przygotowania darów zaśpiewać pieśń Gdzie miłość wzajemna i dobroć.

Komunia:

U Ciebie Boże

W antyfonie na wejście słyszymy: „Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie”. Dopełnia te słowa psalm, który mówi o tym, że Pan wysłuchuje tych, którzy proszą Go o pomoc. Można zatem podczas komunii zaśpiewać pieśń, która głosi tę prawdę, w której prosimy Pana, aby był naszą opoką.

Wyjście:

Panu naszemu pieśni grajcie

Na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń, którą wychwalać będziemy Pana, dziękując Mu za wszystko, co od Niego otrzymaliśmy.

Monika Mystkowska

Zobacz także