Propozycja doboru pieśni na XXII niedzielę zwykłą roku C

Wejście:

Tylko w Bogu (Psalm 62) (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejsza antyfona na wejście mówi: „Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają”. W psalmie zaś słowami: „Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz” wyrażamy swoją ufność w to, że Pan nas strzeże i ochrania. Odwołując się do tych słów, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Tylko w Bogu.

Przygotowanie darów:

O Jezu („Niepojęta Trójco”, s. 304)

W śpiewie przed Ewangelią słuchamy słów: „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”, w Ewangelii zaś słyszymy zaproszenie do tego, by żyć w pokorze. Odnosząc się do tych treści, w czasie przygotowania darów można zaśpiewać pieśń O Jezu.

Komunia:

Skosztujcie i zobaczcie („Niepojęta Trójco”, s. 174)

Antyfona na komunię głosi: „Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych”. W nawiązaniu do niej w czasie komunii proponujemy pieśń Skosztujcie i zobaczcie.

Wyjście:

Pod Twą obronę, Ojcze na niebie (”Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 538)

W antyfonie na wejście i w psalmie wyrażaliśmy dziś swą ufność w Bożą opiekę. Również na zakończenie liturgii można wybrać pieśń, w której powierzamy się ochronie Pana.

 
Monika Mystkowska

Zobacz także