Propozycja doboru pieśni na XXII niedzielę zwykłą

Wejście:

Przyjdźcie radośnie śpiewajmy hymn

Na rozpoczęcie Eucharystii można zaśpiewać pieśń wychwalającą Pan za wszystkie Jego dzieła. Słyszymy w tej pieśni o prawości słowa, które pochodzi od Pana, co jest szczególnie ważne w świetle dzisiejszej Ewangelii.

Przygotowanie darów:

Miłość daj nam potężną

W kolekcie słyszymy słowa: „Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś”. To wołanie do Pana możemy zanosić również poprzez pieśń, w której prosimy o to, by Bóg umocnił nas przez wiarę, nadzieję i miłość.

Komunia:

Miłosierny Pan i łaskawy

W antyfonie rozpoczynającej dzisiejszą Eucharystię słyszymy: „Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają”. Ufni w Boże miłosierdzie i łaskawość możemy podczas komunii zaśpiewać pieśń Miłosierny Pan i łaskawy.

Wyjście:

Laudate Dominum

Na zakończenie liturgii proponujemy zaśpiewać pieśń pochwalną na cześć Pana.

Monika Mystkowska

Zobacz także