Propozycja doboru pieśni na XXIII Niedzielę zwykłą, rok C

Wejście: Boże w dobroci (Siedl., zw. 1 i 2)
Panie, jesteś sprawiedliwy, * i wyrok Twój jest słuszny, * postąp ze swoim sługą według Twej dobroci. Nasza nadzieja w dobroci Pana. Nikt i nic na tym świecie nie dadzą nam tego, co daje nam Bóg.

Dlatego prośmy w dzisiejszej liturgii, abyśmy umieli rezygnować dla Jezusa z doczesnych dobrodziejstw i wołajmy: Nad wszystkie dobra, Tyś u serca mego. Najwyższe dobro, Tyś w najwyższej cenie. Sam jeden u mnie, nad wszystko stworzenia.

Przygotowanie darów: Wszystko Tobie oddać pragnę (Siedl.)
Prośmy dobrego Pana, abyśmy umieli odrzucić od siebie, zostawić poza sobą dobra tego świata. Niech nasze wołanie: wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć, będzie szczerym oddaniem naszego kruchego życia Jezusowi.

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (Siedl.)
Ci, którzy zostawili wszystko i poszli za Jezusem, otrzymali stokroć więcej. Nie bójmy się kosztować dobroci i słodyczy Pana, nie bójmy się iść za Nim, bo tylko w Nim jest nasze jedyne Zbawienie.

Ciebie całą duszą pragnę (Exsultate Deo)
Jak łania pragnie wody ze strumieni, * tak dusza moja pragnie
Ciebie, Boże. * Dusza moja Boga pragnie, * Boga żywego
. (dzisiejsza antyfona na komunie)

Uwielbienie: Wielbić Pana chcę (Niepojęta Trójco)
Jedynym i prawdziwym źródłem naszego szczęścia jest życie zakorzenione w Bogu.
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.
 

Zakończenie: Ty dasz mi pokój serca (Taize)
Nikt i nic nie może zająć miejsca w moim życiu, które należy się Bogu. Tylko w Nim nasza dusza zazna pokoju i uciszy się.

 

oprac. Rafał Maciejewski

Zobacz także