Propozycja doboru pieśni na XXIII niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

Ephata

Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii historię głuchoniemego, którego Jezus uzdrawia mówiąc: ”Effatha”. Wołając do Pana tymi słowami, prosimy Go o to, by uzdrawiał nas z naszych wszystkich grzechów, by otwierał nas i dawał siłę do głoszenia Jego chwały.

Przygotowanie darów:

Ma dusza pragnie Boga

W antyfonie na komunię słyszymy: „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego”. To pragnienie możemy wyrazić, śpiewając podczas przygotowania darów pieśń Ma dusza pragnie Boga.

Komunia:

Chrystus Pan karmi nas

W modlitwie po komunii słuchamy: „Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim słowem i Najświętszym Sakramentem(…)”. Podczas komunii można więc zaśpiewać pieśń, która przypomina nam o tym, że to Pan daje nam pokarm, który nas umacnia.

Wyjście:

Błogosław Pana ma duszo

W dzisiejszym psalmie śpiewaliśmy: „Chwal, duszo, Pana, Stwórcę swego”. Na zakończenie liturgii proponujemy uwielbiać Boga pieśnią Błogosław Pana ma duszo.

Monika Mystkowska

Zobacz także