Propozycja doboru pieśni na XXIII niedzielę zwykłą

Wejście:

Niech oblicze Twe („Niepojęta Trójco”, s.289)

W antyfonie na wejście słuchamy dziś słów: „Panie, jesteś sprawiedliwy, i wyrok Twój jest słuszny, postąp ze swoim sługą według Twej dobroci”, które wyrażają naszą ufność w sprawiedliwość Pana, w słuszność Jego wyroków. W aklamacji przed Ewangelią wołamy zaś: „Okaż Twemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw”. Możemy na rozpoczęcie liturgii zaśpiewać pieśń Niech oblicze Twe, prosząc Pana, byśmy potrafili odczytywać Jego wolę.

Przygotowanie darów:

Tylko w Bogu (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W czasie psalmu powtarzamy słowa: „Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką”. Odwołując się do nich, w czasie przygotowania darów proponujemy pieśń Tylko w Bogu.

Komunia:

Mądrość stół zastawiła obficie („Niepojęta Trójco”, s. 170)

Podczas dzisiejszej liturgii słuchamy czytania o Bożej mądrości. Nawiązując do niego, można podczas komunii zaśpiewać pieśń Mądrość stół zastawiła obficie.

Wyjście:

Kto się w opiekę („Exultate Deo”, s. 408; „Śpiewnik kościelny”, ks. J. Siedlecki, wyd. XXXIX, s. 529)

Kończąc Eucharystię i przyjmując Boże błogosławieństwo, oddajemy się Jego opiece, śpiewając pieśń Kto się w opiekę. Wierzymy, że Bóg czuwa nad nami i strzeże nas w każdym położeniu.

Monika Mystkowska

Zobacz także