Propozycja doboru pieśni na XXIV niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

U Ciebie Boże

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy wezwanie do tego, by pójść za Chrystusem. W antyfonie na komunię czytam zaś: „Jak cenna jest Twoja łaska, Boże, ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł”. Proponujemy zatem rozpocząć dzisiejszą liturgię od śpiewu, w którym oddajmy się pod opiekę Pana.

Przygotowanie darów:

Obdarz nas Panie pokojem

W antyfonie na wejście wołamy: „Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni. Wysłuchaj prośby swojego sługi oraz ludu Twojego”.

Wołanie o pokój w naszych sercach możemy powtórzyć jeszcze raz podczas przygotowania darów.

Komunia:

Czym się Panu odpłacę

Podczas komunii proponujemy zaśpiewać pieśń, której słowa słyszeliśmy w wykonywanym dziś psalmie.

Wyjście:

Na wieki będę wyśpiewywał

Słyszymy w kolekcie: „Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia”. Nawiązując do tych słów, możemy na zakończenie zaśpiewać pieśń, w której wychwalamy Pana za Jego nieskończone miłosierdzie.

Monika Mystkowska

Zobacz także