Propozycja doboru pieśni na XXIV niedzielę zwykłą

Wejście:

Psalm o miłosierdziu („Niepojęta Trójco”, s. 178)

W dzisiejszej antyfonie na wejście słyszymy: „Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni. Wysłuchaj prośby swojego sługi oraz ludu Twojego”. Drugie czytanie natomiast mówi nam o wielkim miłosierdziu Boga, który wybawia grzeszników. Odwołując się do treści antyfony i czytania, można rozpocząć liturgię Psalmem o miłosierdziu.

Przygotowanie darów:

Modlitwa o skruchę (Stwórz o mój Boże)(ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W czasie psalmu zanosimy wołanie: „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha”. To wołanie możemy powtórzyć, śpiewając podczas przygotowania darów pieśń Stwórz o mój Boże.

Komunia:

Dajesz Jezu Ciało Swe („Niepojęta Trójco”, s.168)

W antyfonie na komunię słyszymy: „Kielich błogosławieństwa, nad którym składamy dziękczynienie, jest udziałem we Krwi Chrystusa; Chleb, który łamiemy, jest udziałem w Ciele Chrystusa”. Odnosząc się do tych słów, podczas komunii proponujemy pieśń Dajesz Jezu Ciało Swe.

Wyjście:

Łaska Pana („Niepojęta Trójco”, s. 280)

W czasie modlitwy po komunii słuchamy dziś słów: „Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego Daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania”. Nawiązując do nich, można zakończyć liturgię śpiewem Łaska Pana.

 
Monika Mystkowska

Zobacz także