Propozycja doboru pieśni na XXIX Niedzielę zwykłą, rok C.

„Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł” (Antyfona na wejście XXIX Niedzieli zwykłej).

Wejście: Kto się w opiekę odda Panu
Antyfona na wejście z XXIX Niedzieli zwykłej głosi: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł”. Nawiązując do jej drugiej części, w czasie procesji wejścia zaśpiewajmy pieśń „Kto się w opiekę odda Panu”.

Przygotowanie darów: Pójdź do Jezusa, do niebios bram
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wymaga od nas, aby nasza modlitwa była wytrwała. Podczas składania darów na ołtarzu Pańskim zaśpiewajmy pieśń „Pójdź do Jezusa, do niebios bram”, w której wytrwale prosimy Chrystusa, by usłyszał naszych wołań i przemień smutny czas w radosny.

Komunia: O, mój Jezu, w Hostii skryty albo: Twoja cześć, chwała (zwrotki 1. – 8.)
Nawiązując do pierwszej antyfony na Komunię świętą: „Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie”, zaśpiewajmy w czasie Komunii świętej pieśń „O, mój Jezu, w Hostii skryty”, prosząc, aby Jezus Chrystus, który daje na pokarm swoje Ciało, nasycił głód naszych dusz.

W drugiej antyfonie słyszymy, że „Syn Człowieczy przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu”. Podczas Komunii świętej można również wykonać wskazane zwrotki pieśni „Twoja cześć, chwała”, w której oddajemy cześć Zbawicielowi, umęczonemu na krzyżu dla zbawienia rodzaju ludzkiego.

Uwielbienie: Głoś Imię Pana, Króla
Nawiązując po raz kolejny do antyfony na wejście oraz do psalmu responsoryjnego, w którym śpiewaliśmy, że Pan ochroni nas i naszą duszę od zła wszelkiego, uwielbiajmy Boga Ojca za dar Jezusa Chrystusa, śpiewem radosnej pieśni „Głoś Imię Pana, Króla”, w której wyznajemy, iż Bóg kieruje naszym losem, nosi nas na swoich skrzydłach i opiekuje się nami jak orzeł.

Zakończenie: Pod Twą obronę, Ojcze
Z ufnością i wiarą dzieci Bożych powtarzaliśmy w czasie dzisiejszej liturgii: „Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca”. Na progu nowego tygodnia powierzmy się opiece Najwyższego i zaśpiewajmy pieśń „Pod Twą obronę, Ojcze”.

Utwór organowy: J. Pachelbel, Wenn mein Stündlein vorhanden ist
Utwór Jana Pachelbel’a „Wenn mein Stündlein vorhanden ist” koreluje z dzisiejszą liturgią Słowa Bożego (zwłaszcza z psalmem responsoryjnym), dlatego warto go wykonać w czasie Mszy świętej lub po jej zakończeniu.

Marcin Juraha

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.