Propozycja doboru pieśni na XXIX niedzielę zwykłą C

Wejście:

Kto się w opiekę („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 529)

W antyfonie na wejście zwracamy się do Pana: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł”. Nawiązując do motywu Bożej opieki, można rozpocząć liturgię śpiewem Kto się w opiekę.

Przygotowanie darów:

Tylko w Bogu (Psalm 62) (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W Ewangelii słyszymy słowa: „A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”. Odwołując się do nich, możemy podczas przygotowania darów zaśpiewać pieśń Tylko w Bogu.

Komunia:

U Ciebie Boże („Niepojęta Trójco”, s. 151)

W dzisiejszym psalmie wyznajemy: „Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca”. W antyfonie na komunię słyszymy zaś: „Syn Człowieczy przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu”. Podczas komunii proponujemy pieśń U Ciebie Boże, w której wielbimy Boga za wszystkie dobra, jakich od Niego doświadczyliśmy.

Wyjście:

Święta, Przeczysta Dziewico („Niepojęta Trójco”, s. 220)

Ponieważ w październiku w szczególny sposób oddajemy cześć Matce Boże, dlatego na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń maryjną.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

XXIX niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także