Propozycja doboru pieśni na XXIX niedzielę zwykłą

Wejście:

Łaska Pana („Niepojęta Trójco”, s.280)
W psalmie wołamy dziś do Pana, aby okazał nam swoją łaskę, śpiewamy: „Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska”. Możemy rozpocząć Eucharystię właśnie od tego wołania, prosząc Boga, by zesłał na nas swą łaskę.

Przygotowanie darów:

Czego chcesz od nas Panie („Niepojęta Trójco”, s.149)
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Syn Boży przyszedł na świat po to, aby nam służyć i oddać za nas swoje życie. W psalmie zaś dziękujemy Panu za łaski, jakie od Niego otrzymaliśmy, wysławiamy Jego wielkość. Podczas przygotowania darów proponujemy więc zaśpiewać pieśń, w której dziękujemy Bogu za wszystko czym nas obdarza, za wszelakie dobrodziejstwa, jakie od Niego pochodzą.

Komunia:

U Ciebie Boże („Niepojęta Trójco”, s.151)
W antyfonie na wejście słyszymy: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł”. To wołanie możemy powtórzyć, śpiewając podczas komunii pieśń U Ciebie Boże.

Wyjście:

Pan jest mocą („Niepojęta Trójco”, s.300)
W dzisiejszym psalmie słyszeliśmy słowa: „Dusza nasza oczekuje Pana,On jest naszą pomocą i tarczą”. Na zakończenie liturgii możemy zatem zaśpiewać pieśń, w której oddajemy się Bożej opiece i wyznajemy, że to Pan jest naszą mocą.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

XXIX niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także