Propozycja doboru pieśni na XXV Niedzielę zwykłą, rok C.

Wejście: Ty, wszechmocny, Panie
W antyfonie na wejście słyszymy, że Bóg jest zbawieniem ludu i w jakim tylko ucisku będziemy do Niego wołać, On zawsze nas wysłucha. Rozpocznijmy liturgię Mszy świętej pieśnią „Ty, wszechmocny, Panie”, w której śpiewamy, iż Bóg łaskawie słucha naszych wołań.

Przygotowanie darów: Boże w dobroci
Ewangelia ukazuje nam dzisiaj przypowieść o nieuczciwym rządcy. Śpiewając pieśń „Boże w dobroci” w czasie przygotowania darów, chwalmy Boga za Jego dobroć oraz wyraźmy prawdę, że nasz Stwórca jest godny miłości, poszanowania, chwały oraz uczciwości.

Komunia święta: Panie, pragnienia ludzkich serc (zwrotki 1. – 3.)
Pieśń „Panie, pragnienia ludzkich serc” nawiązuje swoim tekstem do dwóch antyfon komunijnych: „Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie. Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twoich ustaw” oraz „Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają”. Warto ją, zatem wykonać w czasie Komunii świętej, prosząc, abyśmy szli za głosem dobrego Pasterza oraz służyli bliźnim i żyli miłością oraz prawdą.

Uwielbienie: Chwalcie Pana wszyscy
Nawiązując do psalmu responsoryjnego, uwielbiajmy Boga za dar Ciała i Krwi Chrystusa, śpiewając radosną pieśń „Chwalcie Pana wszyscy”.

Wyjście: Twych, Panie, łask
Liturgię XXV Niedzieli Zwykłej zakończmy śpiewem pieśni „Twych, Panie, łask”, nawiązującej do dzisiejszej antyfony na wejście, i w której wołamy: „Tyś nasza twierdza, skała, straż: wysłuchaj nas w potrzebie. Wysłuchaj prośby, słowa zważ, bo modlim się do Ciebie!”

Utwór organowy: J. L. Krebs, Ach Gott! Erhör mein Seufzen
W czasie liturgii lub na jej zakończenie można wykonać utwór Jana Ludwika Krebs’a „Ach Gott! Erhör mein Seufzen”, oparty na chorale nawiązującym do antyfony na wejście.

Marcin Juraha
 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.