Propozycja doboru pieśni na XXV niedzielę zwykłą roku C

Wejście:

Wielki jest Pan („Niepojęta Trójco”, s. 152)

W antyfonie na wejście słyszymy dziś słowa: „Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, Ja ich wysłucham i będę im Panem na wieki”. W psalmie zaś wielbimy Pana słowami: „Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki”. Wdzięczni Panu za obietnicę, którą złożył, za Jego niezmierzoną dobroć, możemy rozpocząć liturgię śpiewem Wielki jest Pan.

Przygotowanie darów:

Błogosławieni ubodzy i cisi („Niepojęta Trójco”, s. 128)

W czasie śpiewu przed Ewangelią słyszymy: „Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić”. W czytaniach zaś słuchamy o tym, jak osądzane będą nasze uczynki. Odnosząc się do tych słów, podczas przygotowania darów można zaśpiewać Błogosławieni ubodzy i cisi.

Komunia:

Miłujcie się wzajemnie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejsza antyfona na komunię głosi: „Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie. Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twoich ustaw”. W kolekcie zaś można przeczytać: „Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne”. Nawiązując do tych słów, w czasie komunii można zaśpiewać pieśń Miłujcie się wzajemnie.

Wyjście:

Pod Twą obronę, Ojcze na niebie (”Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 538)

Na zakończenie liturgii możemy powierzyć się Bożej opiece, śpiewając pieśń Pod Twą obronę, Ojcze na niebie.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

 
Monika Mystkowska

Bracia dominikanie

Zobacz także