Propozycja doboru pieśni na XXVI Niedzielę zwykłą, rok C.

Wejście: Światłem i zbawieniem (m.: J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco)
Ta pieśń jest radosna (=dobra na niedzielę), poza tym podkreśla wątek zbawienia i podążania za Bogiem (dzisiejsza Ewangelia)

Przygotowanie darów: Błogosławieni ubodzy (m.: trad. grecka, Niepojęta Trójco)
8 błogosławieństw tak jak drugie czytanie i Ewangelia mówią o dążeniu do Boga.

Komunia: Miłosierny (m.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco)
Jest to pieśń o wybawieniu nas przez miłosiernego Boga z niewoli grzechu.

Uwielbienie: Pieśń tęsknoty (m.: J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco)
Pieśń ta wyraża tęsknotę za zmartwychwstaniem i zbawieniem, a więc łączy sens każdej niedzieli z głównym wątkiem tej konkretnej.

Wyjście: O Matko miłościwa (m.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco)
Ta pieśń maryjna nawiązuje do wątku zbawienia.

Urszula Rogala

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.