Propozycja doboru pieśni na XXVI niedzielę zwykłą C

Wejście:

Chwała Tobie Boże („Niepojęta Trójco”, s. 163)

W dzisiejszym psalmie powtarzamy słowa: „Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego”. Warto nawiązać do nich, śpiewając na wejście pieśń Chwała Tobie Boże.

Przygotowanie darów:

Pieśń o nadziei (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejsza liturgia głosi, jak wielkie jest Boże miłosierdzie. W antyfonie na wejście słuchamy: „Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i nie strzegliśmy Twoich przykazań. Lecz zechciej wsławiać swe imię i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego”. W czasie modlitwy nad darami, kapłan modli się słowami: „Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą Ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa”. Nawiązując do tego motywu miłosierdzia, można podczas przygotowania darów zaśpiewać Pieśń o nadziei.

Komunia:

Miłosierny Pan i łaskawy („Niepojęta Trójco”, s. 150)

Antyfona na komunię głosi: „Po tym poznaliśmy miłość Bożą, że Jezus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci”. Wychwalając Boże miłosierdzie, można w czasie komunii zaśpiewać pieśń Miłosierny Pan i łaskawy.

Wyjście:

Wielbić Pana chcę („Niepojęta Trójco”, s. 302)

Dzisiejsza liturgia zaprasza nas do tego, byśmy wielbili Boga za Jego nieskończoną dobroć i miłosierdzie. Kończąc Eucharystię warto zaśpiewać pieśń, która będzie wielbić Pana.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

XXVI niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także