Propozycja doboru pieśni na XXVII Niedzielę zwykłą, rok C

Sługa to ktoś, kto wypełnia wolę swojego Pana. Prośmy o dar wypełnienia planu, jaki Bóg ma względem nas. Abyśmy na wzór Chrystusa Sługi posłusznie oddawali się Ojcu, który wie najlepiej co jest dla nas dobre.

Wejście: Panie umocnij naszą wiarę (Siedl.)
Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii:"«Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze", a byłaby wam posłuszna." Jezus nie obiecuje nam, że otrzymamy od razu moc wiary, ale wskazuje na drogę wzrostu. Musimy zrobić to, co do nas należy, powiedzieć w pokorze: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać" i resztę pozostawić Bogu. Prośmy w dzisiejszej liturgii o umocnienie ziarna wiary, które w nas jest i o łaskę nie przeszkadzania temu ziarnu wzrastać.

Przygotowania darów: Naucz nas, Panie (Exsultate Deo, str. 363)
Sługa to ktoś, kto wypełnia wolę swojego Pana. Prośmy o dar wypełnienia planu, jaki Bóg ma względem nas. Abyśmy na wzór Chrystusa Sługi posłusznie oddawali się Ojcu, który wie najlepiej co jest dla nas dobre.

Komunia: Jeden chleb (Siedl.)
Antyfona na komunię: "Ponieważ jeden jest Chleb, * przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. * Wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba * i pijemy z jednego Kielicha. "
Tylko w jedności z Jezusem będziemy wstanie służyć braciom i wydawać owoc obfity.

Panie pragnienia ludzkich serc (Siedl., szczególnie zwrotka 3)

Uwielbienie: Wielbić Pana chcę (Niepojęta Trójco)

Wyjście: Błogosław, Panie nas (Exsultate Deo, str. 334)
"Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe, poznawszy wolę Twą idziemy pełnić ją". Umocnieni Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa idźmy w świat jako słudzy, zawsze pamiętając, że wiara nabiera mocy właśnie poprzez służbę drugiemu człowiekowi, Jezusowi i wraz z Jezusem.

Rafał Maciejewski

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.