Propozycja doboru pieśni na XXVII niedzielę zwykłą

Wejście:

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn („Niepojęta Trójco”, s. 165)

W dzisiejszym psalmie słuchamy słów: „Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni”. To wołanie możemy powtórzyć, śpiewając na wejście pieśń Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy hymn.

Przygotowanie darów:

Twoje słowo („Niepojęta Trójco”, s. 304)

Odnosząc się do aklamacji przed Ewangelią: „Słowo Pana trwa na wieki, to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę” możemy w czasie przygotowania darów zaśpiewać pieśń Twoje słowo.

Komunia:

Dzięki Ci, Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Dzisiejsza antyfona na komunię wychwala Boga za Jego dobroć: „Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, dla duszy, która Go szuka”. Możemy przyłączyć się do tego wielbienia, śpiewając pieśń Dzięki Ci, Panie.

Wyjście:

Pod Twoją obronę („Niepojęta Trójco”, s. 221; „Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 805)

7 października Kościół obchodzi święto Matki Boskiej Różańcowej. Warto przypomnieć o tym, śpiewając na zakończenie pieśń maryjną.

XXVII niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także