Propozycja doboru pieśni na XXVIII Niedzielę zwykłą, rok C.

 

Wejście: Nic nas nie zdoła (Niepojęta Trójco, s. 305)
W czytaniu z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza usłyszymy, że Pan Bóg dochowuje wiary, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Wierzymy również, że dzięki Jego Miłości, nic nas nie zdoła od Niego odłączyć.

 

Przygotowanie darów: Łaska Pana (Niepojęta Trójco, s. 280)
Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. (Kolekta)

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (Niepojęta Trójco, s. 274)
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie zabraknie.(Antyfona na Komunię)

Uwielbienie: Chwałę Pana głoście (Niepojęta Trójco, s. 267)
Z Ewangelii: „Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: "Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec".

Wyjście: Cała ziemio wołaj (ze śpiewnika Pieśń o nadziei)
Na zakończenie liturgii proponuję pieśń opartą na słowach psalmu responsoryjnego.

Monika Różańska

 
 
 
 
 
 
 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.

Propozycja doboru pieśni na XXVIII niedzielę zwykłą, rok C

Wejście: Nic nas nie zdoła (Niepojęta Trójco, s. 305)

W czytaniu z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza usłyszymy, że Pan Bóg dochowuje wiary, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Wierzymy również, że dzięki Jego Miłości, nic nas nie zdoła od Niego odłączyć.

Przygotowanie darów: Łaska Pana (Niepojęta Trójco, s. 280)

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków (Kolekta).

Wejście: Nic nas nie zdoła (Niepojęta Trójco, s. 305)

W czytaniu z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza usłyszymy, że Pan Bóg dochowuje wiary, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Wierzymy również, że dzięki Jego Miłości, nic nas nie zdoła od Niego odłączyć.

Przygotowanie darów: Łaska Pana (Niepojęta Trójco, s. 280)

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków (Kolekta).

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (Niepojęta Trójco, s. 274)

Bogacze zubożeli i zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie zabraknie (Antyfona na  Komunię).

Uwielbienie: Chwałę Pana głoście (Niepojęta Trójco, s. 267)

Z Ewangelii: „Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: "Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec".

Zakończenie: Cała ziemio wołaj (ze śpiewnika Pieśń o nadziei)

Na zakończenie liturgii proponuję pieśń opartą na słowach psalmu responsoryjnego.

Monika Różańska

Zobacz także