Propozycja doboru pieśni na XXVIII niedzielę zwykłą

Wejście:

Cała ziemio wołaj (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Odwołując się do słów psalmu, można dzisiejszą liturgię rozpocząć śpiewem Cała ziemio wołaj.

Przygotowanie darów:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz („Exultate Deo”, s. 110)

W aklamacji przed Ewangelią słuchamy słów: „Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie”. Nawiązując do nich, proponujemy w czasie przygotowania darów zaśpiewać pieśń Dziękujemy Ci, Ojcze nasz.

Komunia:

Mądrość stół zastawiła obficie („Niepojęta Trójco”, s. 170)

Antyfona na komunię głosi: „Bogacze zubożeli i zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie zabraknie”. Te słowa możemy powtórzyć podczas komunii, śpiewając pieśń Mądrość stół zastawiła obficie.

Wyjście:

Najświętsza Dziewico („Niepojęta Trójco”, s. 218)

Ponieważ w październiku w szczególny sposób oddajemy cześć Matce Boże, dlatego na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń maryjną.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

XXVIII niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także