Propozycja doboru pieśni na XXX niedzielę zwykłą, rok B

Wg tekstów formularza XXX niedzieli zwykłej (w wielu kościołach obchodzona jest rocznica poświęcenia kościoła własnego).

Wejście:

Psalm o miłosierdziu („Niepojęta Trójco”, s.178)
Słyszymy w antyfonie na wejście: „Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza”. Można więc rozpoczynając Eucharystię zaśpiewać pieśń, w której wyrażamy naszą tęsknotę za Bogiem, opowiadamy o tym nieustannym poszukiwaniu i oddajemy się Bożej opiece.

Przygotowanie darów:

Miłość daj nam potężną
W tym miejscu proponujemy pieśń, której powtarza wołanie, jakie słyszmy w dzisiejszej kolekcie: „Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie”.

Komunia:

Alleluja – Magnificat („Niepojęta Trójco”, s.166)
W psalmie wysławiamy Boga słowami: „Wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i ogarnęła nas radość”. Podczas komunii możemy powtórzyć to radosne wołanie, śpiewając pieśń, która oparta jest na słowach, jakie wypowiedziała Maryja.

Wyjście:

Wielki jest Pan („Niepojęta Trójco”, s.152)
Słuchaliśmy podczas dzisiejszej Eucharystii o wielkich dziełach Boga, w Ewangelii słyszeliśmy o uzdrowieniu niewidomego. Warto zakończyć zatem liturgię pieśnią, w której wysławiamy Pana za Jego wielkość.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

XXX niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także