Propozycja doboru pieśni na XXX niedzielę zwykłą

Wejście:

Bądźmy pokorni (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Teksty tej niedzieli wzywają nas do nawrócenia. W Ewangelii słyszymy wezwanie do pokory: „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Warto rozpocząć Eucharystię od śpiewu, który nawiąże do tego motywu.

Przygotowanie darów:

Błogosławieni ubodzy („Niepojęta Trójco”, s. 148)

W psalmie słyszymy dziś słowa: „Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Pan odkupi dusze sług swoich, nie zazna kary, kto się doń ucieka”. Podczas przygotowania darów można zaśpiewać pieśń, która nawiąże do tego, jak powinna wyglądać ofiara serca i życia człowieka.

Komunia:

Duszo Chrystusowa („Exultate Deo”, s. 464; "Śpiewnik kościelny" ks. J.Siedleckiego, wyd.XXXVIII, s.567)

W antyfonie na komunię słuchamy słów: „Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze na wdzięczną wonność Bogu”. W czasie komunii możemy odwołać się do nich, śpiewając pieśń Duszo Chrystusowa.

Wyjście:

O Matko Miłościwa („Niepojęta Trójco”, s. 225; „Exultate Deo”, s.563 )

Ponieważ w październiku w szczególny sposób oddajemy cześć Matce Boże, dlatego na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń maryjną. Warto też dziś szczególnie pamiętać o tym, że to Maryja jest pierwszą pokorną, tą którą łaska Jezusa w pełni przemieniła.

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

XXX niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także