Propozycja doboru pieśni na XXXI niedzielę zwykłą C

Wejście:

Zbudź się, o śpiący (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W dzisiejszej Ewangelii słuchamy historii o nawróceniu Zacheusza. Słyszymy słowa: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. Proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Zbudź się, o śpiący, by w ten sposób nawiązać do opowieści o przemianie.

Przygotowanie darów:

Psalm 116 (Czym się Panu odpłacę) (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na wejście słyszymy słowa: „Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Spiesz mi na pomoc, Panie, zbawienie moje”. To wołanie możemy powtórzyć, śpiewając w czasie przygotowania darów pieśń Czym się Panu odpłacę.

Komunia:

Witaj Pokarmie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Liturgia tej niedzieli wzywa nas do nawrócenia, do tego, byśmy zechcieli przyjąć do swych serc Jezusa. Antyfona na komunię głosi: „Ty, Panie, ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości przy Tobie”. Otwierając się na dar Bożej łaski, na przyjęcie Pana do swych serc, możemy w czasie komunii zaśpiewać pieśń Witaj Pokarmie.

Wyjście:

Jezu ufam Tobie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Na zakończenie liturgii proponujemy pieśń Jezu ufam Tobie, w której wyrażamy swą ufność i powierzamy się Bożej opiece.

XXXI niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także