Propozycja doboru pieśni na XXXI niedzielę zwykłą

Wejście:

Przykazanie nowe („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXIX, s. 583)
Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii o konieczności miłości bliźniego. Warto rozpocząć liturgię od pieśni, która przypomina nam o tym właśnie przykazaniu.

Przygotowanie darów:

Nie bój się („Niepojęta Trójco”, s.295)
W psalmie wołamy do Pana: „Boże, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono”. Pieśń na przygotowanie darów możemy więc dobrać w ten sposób, aby wyrażała ona naszą pewność, że Bóg jest naszą ochroną i nadzieją.

Komunia:

U Ciebie Boże („Niepojęta Trójco”, s.151)
W antyfonie na wejście słyszeliśmy: „Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Spiesz mi na pomoc, Panie, zbawienie moje”. Proponujemy podczas komunii zaśpiewać pieśń, w której ponawiamy to wołanie, zawierzamy się Panu, który jest naszą jedyną ucieczką.

Wyjście:

Będę Cię wielbił, mój Panie („Niepojęta Trójco”, s.243)
Dzisiejsza liturgia przekazuje nam niezwykle ważną prawdę – to Pan nas chroni, On nas strzeże. Wyrażamy więc wdzięczność, ale i swą miłość, jaką darzymy Boga. Na zakończenie proponujemy zaśpiewać pieśń, która jest hymnem miłości i wdzięczności dla Pana.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

XXXI niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także