Propozycja doboru pieśni na XXXII niedzielę zwykłą, rok B

Wejście:

Błogosławieni ubodzy („Niepojęta Trójco”, s.148)
W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Do tego błogosławieństwa nawiązuje tekst ewangelii. Dlatego tez liturgię można rozpocząć od śpiewu Błogosławieni ubodzy, aby nawiązać do czytanych tekstów.

Przygotowanie darów:

Panie mój („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVI, s. 578)
W antyfonie na wejście wołaliśmy do Pana: „Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucho na moje wołanie”. Wierząc w to, że Pan Bóg wysłuchuje nasze prośby, zanośmy do Niego nasze podziękowania.

Komunia:

Różne są dary łaski
W antyfonie na komunię słyszymy: „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę”. Możemy podczas komunii zaśpiewać pieśń, która oparta jest na tych słowach, zaczerpniętych z psalmu.

Wyjście:

Radośnie Panu („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVI, s. 584)
W psalmie słyszeliśmy zachętę do tego, by wychwalać Pana: „ Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego”. Proponujemy zatem zakończyć Eucharystię śpiewem Radośnie Panu.

Repertuar wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie:

XXXII niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

Monika Mystkowska
Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

Zobacz także