Propozycja doboru pieśni na XXXIII niedzielę zwykłą roku C

Wejście:

Wielki jest Pan („Niepojęta Trójco”, s. 152)

Dzisiejsza antyfona na wejście mówi nam o niezmierzonej wielkości Boga, zachęca do tego, by dziękować Panu za dobro, jakie nam okazuje: „Pan mówi: Myśli moje są myślami pokoju a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania”. Proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Wielki jest Pan, która wysławia Boga za wierność słowom, jakie głosi.

Przygotowanie darów:

Kto się w opiekę („Śpiewnik kościelny” ks. J. Siedleckiego, wyd. XXXIX, s. 529)

Dzisiejsza liturgia wprowadza nas w oczekiwanie na przyjście Pana, zachęca do gotowości, a jednocześnie pokazuje, że to Bóg jest naszym jedynym obrońcą. Aby nawiązać do tej przewodniej myśli, proponujemy w czasie przygotowania darów zaśpiewać pieśń Kto się w opiekę.

Komunia:

Chrystus Pan karmi nas („Exultate Deo”, s.462)

Antyfona na komunię głosi: „Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, w Panu Bogu pokładać nadzieję”. Tę prawdę możemy głosić, śpiewając w czasie komunii pieśń Chrystus Pan karmi nas.

Wyjście:

Wielkie są dzieła (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń, która wychwala potęgę Boga poprzez uwielbienie dla wszystkich dzieł, jakich jest Stwórcą.

 

Repertuar ten będzie wykonywany w kościele oo. Dominikanów w Krakowie podczas mszy świętej o godz. 10.30.

XXXIII niedziela zwykła
Teksty w formacie pdf

 

Monika Mystkowska
Bracia dominikanie

Przygotowanie pliku pdf: Bożena Łysek

 

Zobacz także