Propozycja doboru pieśni na XXXIII niedzielę zwykłą

Wejście:

Kto się w opiekę („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVI, s. 334)
W dzisiejszym psalmie śpiewamy: „Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem”. W tekstach liturgicznych słyszymy zapowiedź końca świata. Można rozpocząć liturgię od śpiewu, w którym oddajemy się pod opiekę Pana, ufając w to, że On prawdziwie troszczy się o nas.

Przygotowanie darów:

Modlitwa o skruchę
Przed Ewangelią słyszymy wezwanie do tego, byśmy czuwali i modlili się. Proponujemy w tym miejscu wykonać pieśń, w której prosimy Pana, aby oczyścił nasze serca, obmył nasze winy, w ten sposób przygotowując nas na to ostateczne spotkanie.

Komunia:

Tylko w Bogu
W antyfonie na komunię czytamy: „Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, w Panu Bogu pokładać nadzieję”. Proponujemy więc podczas komunii zaśpiewać pieśń, która jest wyrazem naszej nadziei złożonej w Panu.

Wyjście:

Pan ma wielką moc („Niepojęta Trójco”, s.290)
W antyfonie na komunię słyszeliśmy: „Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie”. Na zakończenie liturgii proponujemy zaśpiewać pieśń, która jest wyrazem naszej wiary w te właśnie słowa, jest świadectwem naszego zaufania Bogu.

Monika Mystkowska

Zobacz także