Propozycja doboru pieśni na liturgię Męki Pańskiej

W czasie adoracji u grobu Jezusa należy wykonywać pieśni pasyjne, które swoją treścią pozwalają głębiej przeżyć tajemnicę Męki Pańskiej.

Adoracja Krzyża:

Krzyżu Święty („Niepojęta Trójco”, s.183; „Exultate Deo”, s.270; "Śpiewnik kościelny" ks. J. Siedleckiego, wyd.XXXVIII, s.68)

„Krzyżu święty”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/slawcie_usta/07.mp3

Ludu mój, ludu („Exultate Deo”, s.270; "Śpiewnik kościelny" ks. J.Siedleckiego, wyd.XXXVIII, s.73)

„Ludu mój, ludu”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/slawcie_usta/11.mp3

Wisi na Krzyżu („Exultate Deo”, s.279; "Śpiewnik kościelny" ks. J.Siedleckiego, wyd.XXXVIII, s.86)

Na czas adoracji powinno się wybrać takie pieśni, przez które uwielbiamy krzyż Chrystusa, wysławiamy ofiarę, jaką złożył za nas Pan.

Komunia:

Duszo Chrystusowa („Exultate Deo”, s.464; "Śpiwnik kościelny" ks. J.Siedleckiego, wyd.XXXVIII, s.567)

„Duszo Chrystusowa”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/slawcie_usta/13.mp3

O Krwi Najdroższa („Exultate Deo”, s.474; "Śpiewnik kościelny, ks.J.Siedleckiego, wyd.XXXVIII, s.77)

Podczas modlitwy po komunii słyszymy: „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego”. Warto, aby pieśni, które wybierzemy na komunię koncentrowały się właśnie wokół tego wielkiego dzieła miłosierdzia, jakie Pan dla nas dokonał.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

O zbawcza Hostio („Niepojęta Trójco”, s.167)

W tym miejscu należy śpiewać pieśń eucharystyczną.

Procesja:

Nasz Pasterz odszedł („Niepojęta Trójco”, s.186)

W mszale zalecane jest, aby podczas procesji śpiewać pieśń, która bezpośrednio nawiązuje do Męki Pańskiej.

„Nasz Pasterz odszedł”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/slawcie_usta/18.mp3

Adoracja u grobu:

Crucem Tuam („Niepojęta Trójco”, s.292)

Boleściwa Matka stała ("Niepojęta Trójco", s.190)

„Boleściwa Matka stała”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/slawcie_usta/17.mp3

Dobranoc Głowo Święta ("Śpiewnik kościelny", ks.J.Siedleckiego, wyd. XXXVIII, s.62)

„Dobranoc Głowo święta”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/slawcie_usta/19.mp3

W czasie adoracji u grobu Jezusa należy wykonywać pieśni pasyjne, które swoją treścią pozwalają głębiej przeżyć tajemnicę Męki Pańskiej.

Monika Mystkowska

Zobacz także