Propozycja doboru pieśni na liturgię Wieczerzy Pańskiej

Na Mszy wieczerzy Pańskiej gromadzi się cały lud Boży, aby wspominając ustanowienie Eucharystii, dziękować Bogu za ten dar. To poczucie wspólnoty jest tego dnia bardzo ważne. Warto rozpocząć tę uroczystą celebrację śpiewem, który przypominam właśnie o tym, że w kościele gromadzą się wszyscy wierni, by dziękować za dar Eucharystii.

Wejście:

Ludu Kapłański („Niepojęta Trójco”, s.122; „Exultate Deo”, s.412)

Na Mszy wieczerzy Pańskiej gromadzi się cały lud Boży, aby wspominając ustanowienie Eucharystii, dziękować Bogu za ten dar. To poczucie wspólnoty jest tego dnia bardzo ważne. Warto rozpocząć tę uroczystą celebrację śpiewem, który przypominam właśnie o tym, że w kościele gromadzą się wszyscy wierni, by dziękować za dar Eucharystii.

Obmycie nóg:

Miłujcie się wzajemnie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W aklamacji przed Ewangelią słyszymy słowa: „Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie wzajemnej miłości jest tego dnia niezwykle ważne w liturgii. Podczas obmywania nóg powinno się śpiewać pieśń, która nawołuje do miłości bliźniego.

Przygotowanie darów:

Ojcze spraw („Niepojęta Trójco”, s.154)

Podobnie jak podczas obrzędu obmycia nóg, również i w czasie przygotowania darów powinno się śpiewać pieśń, która mówi o wzajemnej miłości i nawołuje do jedności.

„Ojcze spraw”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/slawcie_usta/03.mp3

Komunia:

Chrystus Pan („Exultate Deo”, s.462)

Bóg tak ukochał świat („Niepojęta Trójco”, s.173)

Witaj Pokarmie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na komunię słyszymy słowa: „To jest Ciało moje za was wydane; ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie, na moją pamiątkę”. Warto, aby pieśni, które zaśpiewamy podczas komunii nawiązywały do tej prawdy, że to Chrystus jest naszym Pokarmem i stanowiły dziękczynienie za dar Eucharystii.

Procesja:

O zbawcza Hostio („Niepojęta Trójco”, s.167)

Podczas procesji z Najświętszym Sakramentem należy śpiewać pieśń eucharystyczną. Proponujemy w tym miejscu pieśń O zbawcza Hostio.

Adoracja:

Ogrodzie Oliwny („Exultate Deo”, s.274)

„Ogrodzie oliwny”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/slawcie_usta/05.mp3

Zostań tu („Exultate Deo”, s.616)

„Zostań tu”
fragm. z płyty „Sławcie usta”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/slawcie_usta/06.mp3

Na czas adoracji warto wybrać pieśni, które rzeczywiście pozwolą wiernym zaangażować się w modlitewne trwanie przy Jezusie.

Monika Mystkowska

Zobacz także