Propozycja doboru pieśni na liturgię Wigilii Paschalnej

Podczas procesji z paschałem kapłan lub diakon wypowiada słowa: „Światło Chrystusa”, wierni zaś odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”. Tej procesji może towarzyszyć pieśń Radosna Światłości.

Liturgia Światła:

Radosna Światłości („Niepojęta Trójco”, s.192)

Podczas procesji z paschałem kapłan lub diakon wypowiada słowa: „Światło Chrystusa”, wierni zaś odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”. Tej procesji może towarzyszyć pieśń Radosna Światłości.

Przygotowanie darów:

Chrystus zmartwychwstan jest („Niepojęta Trójco”, s.192; „Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVIII, s.95)

Przed Ewangelią słyszymy już radosne Alleluja, w Ewangelii słyszymy zaś słowa: „Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”. W czasie przygotowania darów można więc zaśpiewać pieśń, w której brzmi to radosne Alleluja; która nawiązuje do wydarzeń związanych ze zmartwychwstaniem Pana.

„Chrystus Zmartwychwstan jest”
fragm. z płyty „Radosna Światłości”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/radosna_swiatlosci/08.mp3

Komunia:

Otrzyjcie już łzy płaczący („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVIII, s.99)

Mój wiekuisty Pasterz mię pasie („Niepojęta Trójco”, s.238)

Zwycięzca śmierci („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVIII, s.106)

„Zwycięzca śmierci”
fragm. z płyty „Radosna Światłości”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/radosna_swiatlosci/13.mp3

W antyfonie na komunię słyszymy słowa: „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, obchodźmy nasze święto w szczerej radości. Alleluja”. Podczas komunii proponujemy więc pieśni, w których przede wszystkim głosimy naszą radość ze zmartwychwstania Pana.

Procesja rezurekcyjna:

Wesel się nieba Królowo („Niepojęta Trójco”, s.224)

„Wesel się Królowo”
fragm. z płyty „Radosna Światłości”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/radosna_swiatlosci/09.mp3

Wesoły nam dzień dziś nastał („Niepojęta Trójco”, s.201; „Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVIII, s.101)

„Wesoły nam dzień…”
fragm. z płyty „Radosna Światłości”
http://www.liturgia.pl/sklep/fragmenty/radosna_swiatlosci/15.mp3

O dniu radosny („Niepojęta Trójco”, s.200; „Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVIII, s.93)

Chrystus Pan zmartwychwstał („Śpiewnik kościelny” ks. Jan Siedlecki, wyd. XXXVIII, s.94)

Antyfona na procesję rezurekcyjną głosi: „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja”. Warto spośród śpiewów na czas procesji wybrać takie, które uroczyście pozwolą oddać naszą cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu.

Monika Mystkowska

Zobacz także