Propozycja doboru pieśni na niedzielę Chrystusa Króla

Wejście:

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem („Exultate Deo”, s.388)
Obchodzimy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Proponujemy zatem rozpocząć Eucharystię od śpiewu, w którym głosimy tę prawdę, że to Chrystus jest naszym Królem.

Przygotowanie darów:

Ubi caritas („Niepojęta Trójco, s.311)
Wysławiając Chrystusa Króla, warto przypomnieć o tym, że Jego królestwo to królestwo miłości. Stąd też i propozycja pieśni na przygotowanie darów – jest to hymn, który głosi, że jeżeli będziemy się wzajemnie miłować, odnajdziemy Boga.

Komunia:

Chrystus Pan karmi nas („Exultate Deo”, s.462)
Podczas komunii można zaśpiewać pieśń wielbiącą Pana, która przypomina o tym, że Chrystus jest naszym pokarmem.

Wyjście:

Pan króluje („Niepojęta Trójco, s.159)
Odwołując się do słów dzisiejszego psalmu, na zakończenie liturgii możemy zaśpiewać pieśń, która wysławia Boga-Króla.

Monika Mystkowska

Zobacz także