Propozycja doboru pieśni na niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Doczekaliśmy się. Duch zstępuje w szumie z nieba, w uderzeniu gwałtownego wiatru, pod postacią języków ognia. Dwie rzeczy najbardziej urzekają mnie w biblijnym opisie – natychmiastowa jedność i odwaga, którą przynosi.

Nie ma takiego, który nie rozumiałby języków. Nie ma takiego, który nie poszedłby głosić.

Doczekaliśmy się. Mamy Pocieszyciela. Jesteśmy Kościołem wypełnionym Duchem Świętym. To przecież dar i zadanie – największe.

Wejście: Pamiątkę dnia świątecznego (m. Wesoły nam dzień dziś nastał, Siedlecki str. 110)

Radujmy się wszytcy z tego

Warto na początku mszy świętej – tak najzwyczajniej i po prostu – przypomnieć sobie, co się wydarzyło. Że siedzieli zamknięci w Wieczerniku, że trochę się bali. A Pan zesłał im Ducha Świętego – Pocieszyciela, Źródło ochłody w skwarze, Ojca ubogich, Dawcę darów mnogich. Będziemy prosić Ducha Świętego w sekwencji przed Ewangelią, bo przybył i nas obdarzył wszystkimi siedmioma darami. Ale teraz przypomnijmy sobie jak było – o szumie z nieba, o językach ognia, o tym, że Apostołowie zaczęli mówić językami i wyszli na ulice i place miast, by głosić Zmartwychwstanie. Proponuję dwie pieśni – jedną można znaleźć w śpiewniku Siedleckiego i jest po prostu opisem wydarzeń, a znamy ją wszyscy – melodia „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Bardzo piękny jest fakt, że od Niedzieli Zmartwychwstania przez Wniebowstąpienie Pańskie (propozycja Mateusza Solarza), możemy wykorzystywać tę samą melodię – znaną, prostą. Druga propozycja to anonimowy, czterogłosowy utwór z kancjonału Piotra Artemiusza (1587 r.). Trochę bardziej skomplikowany i proponowany w tych miejscach, gdzie niektóre pieśni śpiewają chóry, scholie, zespoły.

Radujmy się wszyscy z tego, chwaląc Krysta, Pana swego / Z dobroci a z darów jego, które nam przyszły od niego / On z niebieskiej wysokości a z wielikiej swej miłości / Dziś Ducha Świętego zesłał wiernym swym jak obiecał / Gdy się już dni wypełniły, zwolennicy społem byli / Stał się z nieba dźwięk, szum wielki, jako gdyby wiał wiatr prędki / Duch ci Święty z nieba zstąpił, wszytek on dom ich napełnił / Języki ich rozdzielone widziały się by ogniste / Którym będąc napełnieni, wnet języki rozlicznemi / Jęli mówić jak im dawał Duch Święty, wyznawać kazał / Boże, przez Twe śmiłowanie, Ducha Świętego zesłanie / Daj nam Jego obnowienie, w darzech świętych pomnożenie

Przygotowanie darów: Pokój wam (m. P. Pałka, Niepojęta Trójco, t. II, str. 412).

Jednym z darów, który przynosi Duch Święty, jest pokój – warto o niego prosić. Proponowana pieśń przynosi słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, warto jeszcze raz nad nimi się pochylić.

Komunia: Różne są dary łaski (t. 1Kor 12,4; Ps 23, m. P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, str. 234).

Refren proponowanej pieśni to słowa św. Pawła z dzisiejszego czytania. I kolejny dar Ducha – jedność w różnorodności. Bo przecież „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus". Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich”.

Uwielbienie: Gloria tibi Domine (m. J.Gałuszka, Niepojęta Trójco, t. I, str. 275).

W wielu miejscach, w wielu świątyniach i kaplicach przez ostatnie dni przyzywaliśmy Ducha Świętego rozmaitymi słowami. Pieśni , w których pojawia się prośba „Veni Creator” jest mnóstwo. Prosiliśmy w nowennach, w nocnych czuwaniach. I – doczekaliśmy się. Stąd moja propozycja jest możliwie najprostsza – po prostu „Chwała Tobie, Panie”.

Zakończenie: Duchu Najświętszy, otwórz usta moje (Siedlecki str. 110)

Na zakończenie jeszcze jedna pieśń z Siedleckiego. Piękna modlitwa do Ducha – „przyjdź do serca mego i uczyń Sobie pomieszkanie z niego”. Nic dodać, nic ująć. Iść i głosić.

Zobacz także

Propozycja doboru pieśni na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Zobacz także