Propozycja doboru pieśni na święto Chrztu Pańskiego

Wejście: Wody Jordanu

W czasie dzisiejszej liturgii wspominamy chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Nawiązując do tych wydarzeń, możemy rozpocząć liturgię od śpiewu Wody Jordanu.

Przygotowanie darów: Duch Pański nade mną (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Wejście: Wody Jordanu

W czasie dzisiejszej liturgii wspominamy chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Nawiązując do tych wydarzeń, możemy rozpocząć liturgię od śpiewu Wody Jordanu.

Przygotowanie darów: Duch Pański nade mną (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Gdy Jezus został ochrzczony, otworzyły się niebiosa i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, i zabrzmiał głos Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Podczas przygotowania darów proponujemy wykonać pieśń, która nawiązuje zarówno do tych słów, jak i do dzisiejszego czytania i Ewangelii.

Komunia: Sław języku ( „Exultate Deo”, s. 488)

Podczas antyfony na komunię słyszymy słowa: „Oto Ten, o którym Jan powiedział: Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” Dziękując Bogu za dar, jaki złożył nam, dając swego Syna, można zaśpiewać pieśń eucharystyczną Sław języku.

Wyjście: Bóg się rodzi ( „Exultate Deo”, s. 295)

Na zakończenie Eucharystii proponujemy wykonanie kolędy Bóg się rodzi.

 

Zobacz także