Propozycja doboru pieśni na święto Narodzenia NMP

Wejście:

Salve Regina

Obchodzimy dziś uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Warto zatem rozpocząć Eucharystię od pieśni, w której oddajemy cześć Bożej Matce.

Przygotowanie darów:

Posłuchaj córko

Wpatrując się w przykład Maryi, która pokornie przyjęła wolę Pana, podczas przygotowania darów możemy zaśpiewać pieśń, w której wysławiamy Boga słowami psalmu.

Komunia:

Non nobis Domine

W dzisiejszej kolekcie słyszymy: „Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia(…)”. Podczas komunii proponujemy zaśpiewać pieśń opartą na słowach, które wyrzekła Maryja, zgadzając się na przyjęcie daru macierzyństwa.

Wyjście:

Matko jaśniejąca

Modlimy się po komunii słowami: „Boże, Ty pokrzepiłeś swój Kościół Najświętszym Sakramentem, napełnij go radością w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która dla całego świata stała się nadzieją i jutrzenką zbawienia”. Na zakończenie liturgii oddajmy się więc pod opiekę Maryi, wyrażając nadzieje, jakie pokładamy w Jej orędownictwie.

Zobacz także