Propozycja doboru pieśni na święto Ofiarowania Pańskiego, rok C

Wejście:

Wielki Psalm Wejścia ( „Niepojęta Trójco”, s. 146)

Dzisiejszą liturgię proponujemy rozpocząć od pieśni, która nawiązuje do psalmu, jaki słyszmy podczas Eucharystii.

Przygotowanie darów:

Jezu, Tyś jest światłością ( „Niepojęta Trójco”, s. 274)

Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego przekazuje nam prawdę o tym, że to Chrystus jest światłem, danym nam, aby nas prowadzić. Podczas przygotowania darów można zaśpiewać pieśń, która podkreśla tę myśl.

Komunia:

Miłosierny Pan i łaskawy ( „Niepojęta Trójco”, s. 150)

W antyfonie rozpoczynającej dzisiejszą liturgię słyszymy: „Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości”. Nawiązując do niej, możemy podczas komunii zaśpiewać pieśń, którą wychwalamy Pana za Jego miłosierdzie.

Wyjście:

Pan króluje ( „Niepojęta Trójco”, s. 159)

W dzisiejszym psalmie powtarzamy słowa: „Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały”. Na zakończenie liturgii możemy więc wykonać pieśń, która głosi prawdę o Bożym królowaniu.

 

Monika Mystkowska

Zobacz także