Propozycja doboru pieśni na święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Ewangelia daje nam dziś świadectwo ogromnej miłości Boga do człowieka, której ukoronowaniem było poświęcenie Bożego Syna.

Wejście:

Krzyżu Święty

W antyfonie na wejście słyszymy: „Chlubimy się krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni”. Oddając cześć krzyżowi, rozpocznijmy liturgię w tę uroczystość od pieśni Krzyżu Święty.

Przygotowanie darów:

Tak Bóg umiłował świat

Ewangelia daje nam dziś świadectwo ogromnej miłości Boga do człowieka, której ukoronowaniem było poświęcenie Bożego Syna. Dziękując za to, można podczas przygotowania darów zaśpiewać pieśń Tak Bóg umiłował świat.

Komunia:

U Ciebie Boże

Podczas komunii proponujemy wykonać pieśń U Ciebie Boże. Przypomina nam ona o tym, że to Bóg jest źródłem zbawienia i naszą ucieczką.

Wyjście:

Wielkie są dzieła

W dzisiejszym psalmie powtarzamy słowa: „Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy”. Pamiętając o dziękczynieniu za te niezmierzone dary, na zakończenie liturgii możemy zaśpiewać pieśń głoszącą Bożą potęgę.

Zobacz także