Propozycja doboru pieśni na święto Przemienienia Pańskiego

Wejście:

Pan króluje

Obchodzimy dziś uroczystość Przemienienia Pańskiego. Śpiewamy w psalmie: „Pan wywyższony króluje nad ziemią”. W czytaniu zaś słyszymy o wiecznym panowaniu Bożego Syna. Dlatego też na rozpoczęcie liturgii proponujemy śpiew Pan króluje.

Przygotowanie darów:

Niech oblicze Twe

W nawiązaniu do Ewangelii można podczas przygotowania darów zaśpiewać pieśń Niech oblicze Twe. Stanowi on również odwołanie do modlitwy, którą słyszymy w antyfonie na komunię: „Gdy się objawi Chrystus, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest”.

Komunia:

Hymn etiopski

W modlitwie po komunii słyszymy: „Boże, Ty w tajemnicy Przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna, spraw, niech Pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo”. Można zatem zaśpiewać na komunię śpiew, którym dziękujemy Panu za Pokarm, który nam daje.

Wyjście:

Wielki jest Pan

Odwołując się do słów dzisiejszego psalmu, który wychwala Pana za Jego nieskończoną wielkość, można na zakończenie liturgii uwielbiać Boga słowami pieśni Wielki jest Pan.

Monika Mystkowska

Zobacz także