Propozycja doboru pieśni na uroczystość Bożego Ciała

Wejście:

Sław języku tajemnicę

Pieśń ta wprowadza nas w główny temat liturgii, nawiązuje do wydarzeń, o których słyszymy w dzisiejszej Ewangelii – ustanowienia Sakramentu Eucharystii.

Przygotowanie darów:

Psalm 116 (Czym się Panu odpłacę)

Pieśń ta oparta jest na słowach psalmu, który śpiewamy tego dnia podczas liturgii. Warto przytoczyć je ponownie, aby zaakcentować zarówno wiarę w nieskończoną dobroć Boga, jak i naszą wdzięczność za wszystkie Jego dobrodziejstwa.

Komunia:

Jam jest chlebem żywym

W śpiewie przed Ewangelią słyszymy: „Jam jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Pieśń, którą proponujemy w tym miejscu stanowi nawiązanie do tych słów.

Wyjście:

Śpiewaj Panu

Na zakończenie Eucharystii proponujemy pieśń, którą wychwalać będziemy Pana za Jego dobroć i sprawiedliwość, głosząc radosną tajemnicę Zmartwychwstania.

Zobacz także