Propozycja doboru pieśni na uroczystość NMP Częstochowskiej

Wejście:

Gwiazdo śliczna, wspaniała

Słyszymy w kolekcie: „Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę”. Proponujemy zatem rozpocząć liturgię w uroczystość NMP Częstochowskiej od pieśni, w której oddajemy cześć Jasnogórskiej Pani.

Przygotowanie darów:

Chwałę Pana głoście

Podczas przygotowania darów proponujemy zaśpiewać pieśń, która wysławia Pana, głosząc Jego potęgę. Nawiązuje ona do słów, które można usłyszeć w dzisiejszym psalmie.

Komunia:

Uwielbia dusza moja Pana

Podczas komunii można wysławiać Pana słowami, które wypowiedziała Maryja, pokornie przyjmując Bożą wolę.

Wyjście:

O Pani ufność nasza

Na zakończenie Eucharystii można zaśpiewać pieśń, którą powierzamy się opiece Maryi.

Monika Mystkowska

Zobacz także