Propozycja doboru pieśni na uroczystość NMP Królowej Polski

Wejście:

Bogurodzica

Obchodzimy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Warto zatem dzisiejszą liturgię rozpocząć od staropolskiej pieśni, nazywanej również „pieśnią ojczystą”, w której wołamy do Jezusa za pośrednictwem Jego Matki.

Przygotowanie darów:

Wesoły nam dzień dziś nastał

Trwamy wciąż w okresie wielkanocnym, dlatego też na przygotowanie darów proponujemy pieśń, która wyraża radość ze Zmartwychwstania Pana.

Komunia:

Zbliżam się w pokorze

W tym miejscu proponujemy pieśń eucharystyczną, która pozwala nam kontemplować tajemnicę obecności Boga w Eucharystii, wobec której stajemy z wiarą i pokorą.

Wyjście:

Z dawna Polski Tyś Królową

Czcimy dziś w szczególny sposób Maryję. Ale czcimy Ją nie tylko jako tę, która czuwała pod krzyżem Syna, ale również jako tę, która w szczególny sposób opiekowała się naszym narodem przez wszystkie minione lata. Proponujemy na zakończenie Eucharystii pieśń Z dawna Polski Tyś Królową. Śpiewając ją, przyłączamy się do wołań naszych przodków, prosząc Maryję o opiekę nad Polską.

Zobacz także