Propozycja doboru pieśni na uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa

Wejście:

Twemu sercu

Na wejście proponujemy zaśpiewać pieśń, która wprowadzi nas w główną myśl dzisiejszej liturgii.

Przygotowanie darów:

O Jezu

Ten kanon nawiązuje do słów, które słyszymy przed Ewangelią: „ Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”.

Komunia:

Chrystus Pan karmi nas

Podczas komunii można śpiewać pieśń, w której wysławiać będziemy Pana za to, że możemy przychodzić do Jego stołu; za wszystko, co od Niego otrzymujemy.

Wyjście:

Pan jest mocą

Proponujemy, aby Eucharystię zakończyć śpiewem „Pan jest mocą”. Nawiązuje on do słów wykonywanego podczas liturgii psalmu i pokazuje niezwykle istotną prawdę – to Pan Bóg daje nam moc, On jest naszym zbawieniem.

Monika Mystkowska

Zobacz także