Propozycja doboru pieśni na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Mam wrażenie, że dzisiejsza Uroczystość jest bagatelizowana bądź niezauważana w naszych wspólnotach, a tymczasem sam Pan Jezus, według objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, zażądał tego Święta.

Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzeni Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaje. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia.

W Sercu Jezusa Ojciec ukazał nam swoją bezgraniczną miłość. Papież Benedykt XVI powie: „Miłość Boga do ludzkości objawiła się z niezwykłą wyrazistością za pośrednictwem Serca Jezusa. Dlatego prawdziwy kult Najświętszego Serca zachowuje swoje znaczenie i pociąga w sposób szczególny dusze spragnione Bożego miłosierdzia, znajdujące w Nim nieskończone źródło, z którego czerpią wodę życia, by nawadniać pustynie ludzkiej duszy i rozbudzać nadzieję”. Osobiście bardzo bliska jest mi dzisiejsza uroczystość, ponieważ napawa mnie nadzieją: dla mnie grzesznika jest miejsce w kochającym Sercu Jezusa. Niech dzisiejszy dzień będzie pełen wesela i radości oraz niech będzie okazją do dziękczynienia za nieskończoną Miłość Ojca, objawioną w Jezusie Chrystusie.

Serce Jezusa dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.

Wejście: Twemu Sercu cześć składamy (Siedl.)

Rozpoczynając dzisiejszą liturgię, oddajmy cześć Sercu Jezusa, którego uroczystość dziś obchodzimy. Ten tradycyjny, polski śpiew doskonale wprowadzi nas w misterium dnia dzisiejszego, jak również wyrazi jedność eucharystycznego zgromadzenia, tym samym wypełniając przepisy OWMR dotyczące śpiewu na rozpoczęcie liturgii.

Przygotowanie darów: Miłosierny Pan i łaskawy (mel.: J. Sykulski, Niepojęta Trójco t. I, str. 150)

W jednej z zwrotek śpiewamy: On twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Kiedy rozmyślałem nad tym zdaniem, dotarło do mnie, że te słowa nie są pusta obietnicą. Pan zostawił mi swoje Najświętsze Serce jako bezpieczny port, w którym dla mnie grzesznego jest zdrój łask i miłosierdzia; On sam będzie ratował moje życie nawet najbardziej splamione grzechem, bo jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Komunia: O Krwi i Wodo (mel.: P. Pałka Niepojęta Trójco t. II, str. 408)

Każda żyjąca dusza (Siedl.)

Witaj Krynico dobra wszelakiego (Siedl.)

Mszał Rzymski na dzisiejszą uroczystość podaje dwie propozycje antyfon: Pan mówi: * Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, * niech przyjdzie do Mnie i pije. * Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. J 7, 37–38 albo: Jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jezusa * i natychmiast wypłynęła krew i woda. J 19, 34

Przyjmując Eucharystię, doświadczamy, że Serce Jezusa jest niewyczerpanym zdrojem miłosierdzia, Krynicą wszelkiego dobra. Idźmy bez lęku do otwartego zdroju Zbawiciela i oddajmy Jemu nasze pragnienia, a On sam je wypełni.

Zakończenie: Jezu cichy i pokorny (mel.: Taize, Niepojęta Trójco t. I, str. 304)

Kończąc dzisiejszą liturgię, zanieśmy do Pana pełne nadziei wołanie: uczyń serce me według Serca Twego.

Zobacz także