Propozycja doboru pieśni na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Wejście:

Najświętsza Dziewico (Niepojęta Trójco, s. 218).

Przygotowanie darów:

W swoim wielkim miłosierdziu + zwrotki (Pieśń o nadziei)

 Komunia:

Chrystus pan karmi nas

Wyjście:

Wielkie są dzieła (m. J. Sykulski – ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

Msza o Zmartwychwstaniu Pańskim (Niepojęta Trójco, s. 15)

Teksty tej uroczystości: drugie czytanie, kolekta, modlitwa nad darami, modlitwa po komunii opowiadają o wielkiej łasce Boga, który wybrał i wyniósł Maryję i przeznaczył Ją, aby odegrała kluczową role w historii zbawienia [pierwsze czytanie, Ewangelia]: stała się Matką Słowa i naszą Matką-wspomożycielką i wzorem na drodze naszego powrotu do Boga. Pieśń na zakończenie opowiada o wielkości Boga i Jego dzieł. Pieśń na przygotowanie darów głosi, opiewa nadzieję-łaskę Boga, która napełniona była Maryja i która chce nas napełnić. Pieśń na komunię to w rzeczywistości Magnificat, a wiec bezpośrednie wyśpiewywanie roli Boga w życiu Maryi. Natomiast pieśń na wejście jest prośbą o wstawiennictwo do Matki Bożej-Niepokalanej, naszej wspomożycielki [nawiązuje do Ewangelii]. Msza przypomina cel świętowanego wydarzenia, a jest nim męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a więc nasze zbawienie.

Inne propozycje:

Wejście:

Zdrowaś bądź, Maryja/Witaj gwiazdo morzaWitaj, święta i poczęta (Siedlecki)
Ciebie na wieki wychwalać będziemy (Siedlecki)

Przygotowanie darów:

Archanioł Boży Gabryjel (Siedlecki)
Naucz nas Panie, zawsze wypełniać wolę Twego Ojca (Exsultate Deo)

Komunia:

Bądźże pozdrowiona (Siedlecki)
Chrystus Pan karmi nas (Siedlecki)
Po upadku człowieka grzesznego (m. J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco, s. 129)

Wyjście:

Zdrowaś bądź, Maryja (Siedlecki)
Zdrowaś Maryja, Bogarodzico (Siedlecki)
Gwiazdo morza głębokiego

Zobacz także